PÁXINA PARA AS FAMILIAS DO CENTRO

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO EDUCACIÓN INFANTIL - BLOGS
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Académicas

Matemáticas Aplicadas

3 ANOS 
E.F. E.F. E.F. E.F. 4 ANOS

 

Bioloxía Fís-Quim Xeografía e Historia Xeografía e Historia 5 ANOS 
Xeografía e Historia Xeografía e Historia Lengua Lengua  
Lengua Lengua Galego Galego  
Valores Valores Bio-Xeo Latín ESCOLA DE FAMILIAS

 

Inglés Inglés Inglés Inglés  
Francés Francés Francés Francés  
Galego Tecnología Tecnología Tecnología  
INEIN Galego Fis-Quim Física  
  Titoría Valores Bio-Xeo  
    Valores  
      Música  
      Orientación  
      Economía  
         
         
1º EP 2º EP 5º EP 6º EP  
Plurilingüismo Natural Science Natural Science Natural Science  
Globalizado Social Science Social Science Social Science T&C
Música Música Inglés Inglés  
  Inglés Lengua Lengua  
  Valores Matemáticas Matemáticas  
  Galego Música Música  
    Arts Arts  
    Valores Valores  
    Galego Galego  
3º EP 4º EP E.F. E.F.  
Inglés Inglés      
Natural Science

Social Science

Natural Science

     
Matemáticas Matemáticas      
Música Música      
Lengua Lengua      
 

Social Science 4

     
Valores Valores      
Galego Galego      
         
         
AVALIACIÓNS